Mga Area Code Apganistan

Ang mga Area Code ng Apganistan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Gardez070

Mga Area Code Apganistan