Mga Area Code Armenya

Ang mga Area Code ng Armenya:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Ijevan0263

Mga Area Code Armenya