Mga Area Code Armenya

Ang mga Area Code ng Armenya:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Rind028198

Mga Area Code Armenya