Mga Area Code Bagong Selanda

Ang mga Area Code ng Bagong Selanda:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Levin0636

Mga Area Code Bagong Selanda