Mga Area Code Baybaying Garing

Ang mga Area Code ng Baybaying Garing:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Banco23
2.Bouaké31

Mga Area Code Baybaying Garing