Mga Area Code Belise

Ang mga Area Code ng Belise:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Orange Walk3

Mga Area Code Belise