Mga Area Code Belise

Ang mga Area Code ng Belise:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Toledo7

Mga Area Code Belise