Mga Area Code Bosnia at Herzegovina

Ang mga Area Code ng Bosnia at Herzegovina:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Central Bosnia030

Mga Area Code Bosnia at Herzegovina