Mga Area Code Botswana

Ang mga Area Code ng Botswana:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Jwaneng588

Mga Area Code Botswana