Mga Area Code Burundi

Ang mga Area Code ng Burundi:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Northern Zone2230

Mga Area Code Burundi