Mga Area Code Burundi

Ang mga Area Code ng Burundi:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Rural2227

Mga Area Code Burundi