Mga Area Code Cape Verde

Ang mga Area Code ng Cape Verde:Mga Area Code Cape Verde