Mga Area Code Cape Verde

Ang mga Area Code ng Cape Verde:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Espargos241

Mga Area Code Cape Verde