Mga Area Code Espanya

Ang mga Area Code ng Espanya:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.JaƩn953

Mga Area Code Espanya