Mga Area Code Espanya

Ang mga Area Code ng Espanya:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Ourense988

Mga Area Code Espanya