Mga Area Code Estado ng Palestina

Ang mga Area Code ng Estado ng Palestina: