Mga Area Code Estados Unidos ng Amerika

Ang mga Area Code ng Estados Unidos ng Amerika:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Hawaii808

Mga Area Code Estados Unidos ng Amerika