Mga Area Code Hapon

Ang mga Area Code ng Hapon:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Gifu58

Mga Area Code Hapon