Mga Area Code Hilagang Korea

Ang mga Area Code ng Hilagang Korea:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Rajin82
2.Rason8529

Mga Area Code Hilagang Korea