Mga Area Code Hilagang Korea

Ang mga Area Code ng Hilagang Korea:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Wonsan57

Mga Area Code Hilagang Korea