Mga Area Code Israel

Ang mga Area Code ng Israel:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Tel Aviv03

Mga Area Code Israel