Mga Area Code Kapuluang Cook

Ang mga Area Code ng Kapuluang Cook:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Aitutaki31
2.Aitutaki32
3.Atiu33

Mga Area Code Kapuluang Cook