Mga Area Code Kapuluang Cook

Ang mga Area Code ng Kapuluang Cook:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Nassau45

Mga Area Code Kapuluang Cook