Mga Area Code Laos

Ang mga Area Code ng Laos:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Phongsali088

Mga Area Code Laos