Mga Area Code Libano

Ang mga Area Code ng Libano:Mga Area Code Libano