Mga Area Code Maldives

Ang mga Area Code ng Maldives:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Kaafu664

Mga Area Code Maldives