Mga Area Code Maldives

Ang mga Area Code ng Maldives:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Laamu680
2.Lhaviyani662

Mga Area Code Maldives