Mga Area Code Maldives

Ang mga Area Code ng Maldives:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Vaavu670
2.Villingili339

Mga Area Code Maldives