Mga Area Code Mali

Ang mga Area Code ng Mali:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Gao and Kidal218

Mga Area Code Mali