Mga Area Code Mga Estadong Pederado ng Mikronesya

Ang mga Area Code ng Mga Estadong Pederado ng Mikronesya:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Yap island95
2.Yap island96

Mga Area Code Mga Estadong Pederado ng Mikronesya