Mga Area Code Namibya

Ang mga Area Code ng Namibya:Mga Area Code Namibya