Mga Area Code Pakistan

Ang mga Area Code ng Pakistan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Chagai825

Mga Area Code Pakistan