Mga Area Code Pakistan

Ang mga Area Code ng Pakistan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Okara44

Mga Area Code Pakistan