Mga Area Code Pakistan

Ang mga Area Code ng Pakistan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Toba Tek Singh46

Mga Area Code Pakistan