Mga Area Code Pakistan

Ang mga Area Code ng Pakistan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Zhob822
2.Ziarat833

Mga Area Code Pakistan