Mga Area Code Pulo ng Ascension

Ang mga Area Code ng Pulo ng Ascension:Mga Area Code Pulo ng Ascension