Mga Area Code Republika ng Kazakhstan

Ang mga Area Code ng Republika ng Kazakhstan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Kazakhstan6
2.Kazakhstan7

Mga Area Code Republika ng Kazakhstan