Mga Area Code Sambya

Ang mga Area Code ng Sambya:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Eastern Province0216

Mga Area Code Sambya