Mga Area Code Sierra Leon

Ang mga Area Code ng Sierra Leon:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Bo, Kenema32

Mga Area Code Sierra Leon