Mga Area Code Suwisa

Ang mga Area Code ng Suwisa:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Fribourg26

Mga Area Code Suwisa