Mga Area Code Taiwan

Ang mga Area Code ng Taiwan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Changhua04
2.Chiayi05

Mga Area Code Taiwan