Mga Area Code Tayikistan

Ang mga Area Code ng Tayikistan:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Yavan31412

Mga Area Code Tayikistan