Mga Area Code Tonga

Ang mga Area Code ng Tonga:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Pea29

Mga Area Code Tonga