Mga Area Code Yemen

Ang mga Area Code ng Yemen:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Hadramaut05
2.Hodaidah03

Mga Area Code Yemen