Mga Area Code Yemen

Ang mga Area Code ng Yemen:

Siyudad/Bayan o Rehiyon Area Code
1.Saddah07
2.Sanaa01

Mga Area Code Yemen