Maghanap at magtanggal ng mga magkaparehong address


Software upang maghanap at magtanggal
ng mga magkaparehong address


  • DeduplicationWizard 4.2: Isang simpleng software na maaaring gamitin nang walang kahit anong espesyal na kaalamang teknikal para maghanap ng mga magkaparehong address sa Excel. Mahahanap ang mga magkaparehong address gamit ang postal address, ang numero ng telepono at/o ang email address, alinman sa loob ng isang solong listahan ng address o sa pagitan ng dalawang listahan ng address, kinakailangan ito para sa pagsasaalang-alang ng mga listahan ng opt-out. Tanging mga Excel file ang maaaring iproseso.
  • DataQualityTools 4.2: Kumpara sa DeduplicationWizard, nag-aalok ang DataQualityTools ng mas maraming opsyon upang maghanap ng mga magkaparehong address at gayundin ng buong serye ng mga karagdagang function upang magproseso ng data ng address, tulad ng function na mag-merge ng mga data field. Bukod sa mga Excel file, maaari ring iproseso ng program ang mga dBase, ACCESS, VistaDB, at text file at pati na rin ang mga mga database server tulad ng MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE at MySQL.

Maghanap at magtanggal ng mga magkaparehong address